Karađorđeva 71 +381 11 2631 888 +381 64 82 555 86 salon2@centars.rs Pon.-Pet. 09-17 Sub. 09-14

Aktuelan proizvod

Osnovne karakteristike: JOHN DEERE dizel motor emisione klase 3A,
tri puta jača struja za zahtevne potrošače, veliki rezervoar za dužu autonomiju,
stepen zaštite IP54 radnog dela, komplet za hladan start sa
predgrevanjem vazduha, sistem za predgrevanje rashladnog fluida,
pocinkovano kućište, posuda za skupljanje tečnosti sa detektorom curenja,
ventil sa tri položaja za spoljašnje punjenje gorivom, glavni prekidač,
ručna pumpa za ulje, uređaj za daljinsko startovanje, FID sklopka
elektronski regulisan MeccAlte alternator, bez četkica, okca za dizanje i prenos,
AS - za automatsko prebacivanje na napajanje generatorom.

Aktuelan proizvod

Osnovne karakteristike: JOHN DEERE dizel motor emisione klase 3A,
tri puta jača struja za zahtevne potrošače, veliki rezervoar za dužu autonomiju,
stepen zaštite IP54 radnog dela, komplet za hladan start sa predgrevanjem
vazduha, sistem za predgrevanje rashladnog fluida, pocinkovano kućište,
posuda za skupljanje tečnosti sa detektorom curenja, ventil sa tri
položaja za spoljašnje punjenje gorivom, glavni prekidač, ručna pumpa za ulje,
uređaj za daljinsko startovanje, FID sklopka elektronski regulisan
MeccAlte alternator, bez četkica, okca za dizanje i prenos,
AS - za automatsko prebacivanje na napajanje generatorom.

Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Yanmar dizel motor, tri puta jača struja za
zahtevne potrošače, veliki rezervoar za dužu autonomiju, stepen
zaštite IP54 radnog dela, komplet za hladan start sa predgrevanjem
vazduha, sistem za predgrevanje rashladnog fluida, pocinkovano
kućište, posuda za skupljanje tečnosti sa detektorom curenja,
ventil sa tri položaja za spoljašnje punjenje gorivom, glavni prekidač,
ručna pumpa za ulje, uređaj za daljinsko startovanje, FID sklopka
elektronski regulisan MeccAlte alternator, bez četkica,
okca za dizanje i prenos, AS - za automatsko prebacivanje na
napajanje generatorom.


Osnovne karakteristike:
Yanmar dizel motor, tri puta jača struja za zahtevne potrošače, veliki rezervoar za dužu autonomiju, stepen zaštite IP54 radnog dela, komplet za hladan start sa predgrevanjem vazduha, sistem za predgrevanje rashladnog fluida, pocinkovano kućište, posuda za skupljanje tečnosti sa detektorom curenja, ventil sa tri položaja za spoljašnje punjenje gorivom, glavni prekidač, ručna pumpa za ulje, uređaj za daljinsko startovanje, FID sklopka elektronski regulisan MeccAlte alternator, bez četkica, okca za dizanje i prenos, AS - za automatsko prebacivanje na napajanje generatorom.
 

Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Yanmar dizel motor emisione klase 3A, tri puta jača
struja za zahtevne potrošače, veliki rezervoar za dužu autonomiju, stepen
zaštite IP54 radnog dela, komplet za hladan start sa predgrevanjem vazduha,
sistem za predgrevanje rashladnog fluida, pocinkovano kućište, posuda za
skupljanje tečnosti sa detektorom curenja, ventil sa tri položaja za spoljašnje
punjenje gorivom, glavni prekidač, ručna pumpa za ulje, uređaj za daljinsko
startovanje, FID sklopka elektronski regulisan MeccAlte alternator,
bez četkica, okca za dizanje i prenos, AS - za automatsko prebacivanje na napajanje generatorom.

Aktuelan proizvod

Osnovne karakteristike: JOHN DEERE dizel motor emisione klase 3A,
tri puta jača struja za zahtevne potrošače, veliki rezervoar za dužu autonomiju,
stepen zaštite IP54 radnog dela, komplet za hladan start sa predgrevanjem
vazduha, sistem za predgrevanje rashladnog fluida, pocinkovano kućište,
posuda za skupljanje tečnosti sa detektorom curenja, ventil sa tri položaja
za spoljašnje punjenje gorivom, glavni prekidač, ručna pumpa za ulje,
uređaj za daljinsko startovanje, FID sklopka elektronski regulisan
MeccAlte alternator, bez četkica, okca za dizanje i prenos,
AS - za automatsko prebacivanje na napajanje generatorom.

Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: JOHN DEERE dizel motor emisione klase 3A,
tri puta jača struja za zahtevne potrošače, veliki rezervoar za dužu autonomiju,
stepen zaštite IP54 radnog dela, komplet za hladan start sa predgrevanjem
vazduha, sistem za predgrevanje rashladnog fluida, pocinkovano kućište,
posuda za skupljanje tečnosti sa detektorom curenja, ventil sa tri položaja
za spoljašnje punjenje gorivom, glavni prekidač, ručna pumpa za ulje,
uređaj za daljinsko startovanje, FID sklopka elektronski regulisan
MeccAlte alternator, bez četkica, okca za dizanje i prenos,
AS - za automatsko prebacivanje na napajanje generatorom.

 

Osnovne karakteristike:
Yanmar dizel motor, tri puta jača struja za zahtevne potrošače, veliki rezervoar za dužu autonomiju, stepen zaštite IP54 radnog dela, komplet za hladan start sa predgrevanjem vazduha, sistem za predgrevanje rashladnog fluida, pocinkovano kućište, posuda za skupljanje tečnosti sa detektorom curenja, ventil sa tri položaja za spoljašnje punjenje gorivom, glavni prekidač, ručna pumpa za ulje, uređaj za daljinsko startovanje, FID sklopka elektronski regulisan MeccAlte alternator, bez četkica, okca za dizanje i prenos, AS - za automatsko prebacivanje na napajanje generatorom.

Aktuelan proizvod

Osnovne karakteristike: JOHN DEERE dizel motor emisione klase 3A,
tri puta jača struja za zahtevne potrošače, veliki rezervoar za dužu
autonomiju, stepen zaštite IP54 radnog dela, komplet za hladan start sa
predgrevanjem vazduha, sistem za predgrevanje rashladnog fluida,
pocinkovano kućište, posuda za skupljanje tečnosti sa detektorom
curenja, ventil sa tri položaja za spoljašnje punjenje gorivom, glavni
prekidač, ručna pumpa za ulje, uređaj za daljinsko startovanje,
FID sklopka elektronski regulisan MeccAlte alternator, bez četkica,
okca za dizanje i prenos, AS - za automatsko prebacivanje na napajanje generatorom.

 

Osnovne karakteristike: Yanmar dizel motor, tri puta jača struja za zahtevne potrošače, veliki rezervoar za dužu autonomiju, stepen zaštite IP54 radnog dela, komplet za hladan start sa predgrevanjem vazduha, sistem za predgrevanje rashladnog fluida, pocinkovano kućište, posuda za skupljanje tečnosti sa detektorom curenja, ventil sa tri položaja za spoljašnje punjenje gorivom, glavni prekidač, ručna pumpa za ulje, uređaj za daljinsko startovanje, FID sklopka elektronski regulisan MeccAlte alternator, bez četkica, okca za dizanje i prenos, AS - za automatsko prebacivanje na napajanje generatorom.