Karađorđeva 71 +381 11 2631 888 +381 64 82 555 86 salon2@centars.rs Pon.-Pet. 09-17 Sub. 09-14
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Perkins dizel motor, brz hladan start čak i pri niskim
temperaturama (tajmer hladnog starta), elektronski regulisan MeccAlte alternator,ESE 110 YW endress power line otvoreni agregati
bez četkica, sa izrazitom stabilnošću napona.
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~ : 114,7 / 91,7
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 103,8 / 83,0
Alternator:  MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Yanmar dizel motor, brz hladan start čak i pri niskim
temperaturama (tajmer hladnog starta),
elektronski regulisan MeccAlte alternator, bez četkica, sa izrazitom stabilnošću napona.ESE 15 YW power line otvoreni endress agregat
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 14,3 / 11,4
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati
godišnje pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 13,0 / 10,4
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 416,1 / 332,88
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen brojESE 415 VW endress powe line otvoreni agregati
radnih sati godišnje pri  promenljivom opterećenju, u skladu sa
ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 380,0 / 304,0
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora:  Sinhroni

 

Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Perkins dizel motor, brz hladan start čak i pri niskim
temperaturama (tajmer hladnog starta), elektronski regulisan MeccAlte alternator,ESE 150 YW endress power line otvoreni agregati
bez četkica, sa izrazitom stabilnošću napona.
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~ : 114,7 / 91,7
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 103,8 / 83,0
Alternator:  MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Yanmar dizel motor, brz hladan start čak i pri niskim
temperaturama (tajmer hladnog starta),
elektronski regulisan MeccAlte alternator, bez četkica, sa izrazitom stabilnošću napona.ESE 45 YW endress power line otvoreni agregati
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~ : 46,0 / 36,8
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 42,0 / 33,6
Alternator : MeccAlte
Tip alternatora : Sinhroni

 

Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Volvo dizel motor, brz hladan start čak i priESE 170 YW endress power line otvoreni agregati
niskim temperaturama (tajmer hladnog starta),
elektronski regulisan MeccAlte alternator, bez četkica, sa izrazitom
stabilnošću napona.
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~ : 164,0 / 131,2
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~ : 154,8 / 123,84
Alternator :  MeccAlte
Tip alternatora :  Sinhroni

 

Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 455,6 / 364,48
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničenESE 460 VW endress otvoreni powe line agregati
broj radnih sati godišnje pri  promenljivom opterećenju, u skladu sa
ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 414,6 / 331,68
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora : Sinhroni
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Yanmar dizel motor, brz hladan start čak i pri
niskim temperaturama (tajmer hladnog starta), elektronski regulisan MeccAlte alternator,ESE 20 YW endress power line otvoreni agregat
bez četkica, sa izrazitom stabilnošću napona.
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 19,3 / 15,4
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~ :  17,6 / 14,0
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~ : 505,9 / 404,72ESE 510 VW endress power line otvoreni agregati
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen
broj radnih sati  godišnje pri promenljivom opterećenju, u skladu sa
ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 455,4 / 364,32
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Volvo dizel motor, brz hladan start čak i pri niskim
temperaturama (tajmer hladnog starta), elektronski regulisan MeccAlte alternator,ESE 220 YW endress power line otvoreni agregati
bez četkica, sa izrazitom stabilnošću napona.
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 196,0 / 176,0
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati
godišnje pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 179,0 / 143,2
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora : Sinhroni
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 546,0 / 436,8
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničenESE 560 VW endress power line otvoreni agregati
broj radnih sati godišnje pri promenljivom opterećenju, u skladu sa
ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 508,0 / 406,4
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora : Sinhroni
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Volvo dizel motor, brz hladan start čak i pri niskim
temperaturama (tajmer hladnog starta), elektronski regulisan MeccAlte alternator,ESE 275 YW endress power line otvoreni agregati
bez četkica, sa izrazitom stabilnošću napona.
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 275,0 / 220,0
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~ : 248,7 / 198,96
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~ : 601,0 / 480,8
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničenESE 590 VW endress power line otvoreni agregati
broj radnih sati  godišnje pri promenljivom opterećenju,
u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~ : 567,0 / 453,6
Alternator : MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Yanmar dizel motor, brz hladan start čak i pri niskim
temperaturama (tajmer hladnog starta), elektronski regulisan MeccAlte alternator,ESE 30 YW endress power line otvoreni agregati
bez četkica, sa izrazitom stabilnošću napona.
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 32,5 / 26,0
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen
broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~ : 30,5 / 24,4
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Perkins dizel motor, brz hladan start čak i pri niskim
temperaturama (tajmer hladnog starta), elektronski regulisan MeccAlte alternator,ESE 65 YW endress power line otvoreni agregati
bez četkica, sa izrazitom stabilnošću napona.
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~:  66,9 / 53,5
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~:  60,7 / 48,6
Alternator:  MeccAlte
Tip alternatora:  Sinhroni
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Volvo dizel motor, brz hladan start čak i
pri niskim temperaturama  (tajmer hladnog starta), elektronski regulisanESE 330 YW endress power line otvoreni agregati
MeccAlte alternator, bez četkica, sa izrazitom stabilnošću napona.
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 330,0 / 264,0
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 315,0 / 252,0
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 702,0 / 561,6
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati
godišnje pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3: 631,8 / 505,44ESE 705 VW endress power line otvoreni agregati
 
Alternator : MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Volvo dizel motor, brz hladan start čak i pri
niskim temperaturama (tajmer hladnog starta), elektronski regulisanESE 370 VW endress power line otvoreni agregati
MeccAlte alternator, bez četkica, sa izrazitom stabilnošću napona. 
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 370,0 / 296,0
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~ :  345,1 / 276,08
Alternator:  MeccAlte
Tip alternatora : Sinhroni
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Perkins dizel motor, brz hladan start čak i pri niskim temperaturama
(tajmer hladnog starta), elektronski regulisan MeccAlte alternator, bez četkica, sa izrazitomESE 80 YW endress power line otvoreni agregati
stabilnošću napona.
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 83,0 / 66,4
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 78,0 / 62,4
Alternator : MeccAlte
Tip alternatora : Sinhroni