Karađorđeva 71 +381 11 2631 888 +381 64 82 555 86 salon2@centars.rs Pon.-Pet. 09-17 Sub. 09-14
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Yanmar dizel motor, lak hladan start i priESE 10 YW-B agregat za građevinarstvo
niskim temperaturama (tajmer hladnog starta), elektronski regulisan
MeccAlte alternator visokih performansi, bez četkica, izuzetno stabilan
izlazni napon.
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 9,3 / 7,44
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~ :  8,5 / 6,8
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Yanmar dizel motor, lak hladan start i pri niskim temperaturama
(tajmer hladnog starta), elektronski regulisan MeccAlte alternator visokih performansi,ESE 15 YW-B agregat za građevinarstvo
bez četkica, izuzetno stabilan izlazni napon.
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 14,3 / 11,44
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje pri
promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 13,0 / 10,4
Alternator :  MeccAlte
Tip alternatora:  Sinhroni
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Yanmar dizel motor emisione klase 3A, lak hladan start i
pri niskim temperaturama (tajmer hladnog starta), elektronski regulisan MeccAlteESE 35 YW-B agregat za građevinarstvo
alternator visokih performansi, bez četkica, izuzetno stabilan izlazni napon.
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 32,5 / 26,0
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati
godišnje pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~:  30,5 / 24,4
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora : Sinhroni
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Yanmar dizel motor, lak hladan start i pri niskim
temperaturama (tajmer hladnog starta), elektronski regulisan MeccAlte alternatorESE 20 YW-B agregat za građevinarstvo
visokih performansi, bez četkica, izuzetno stabilan izlazni napon.
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 19,3 / 15,4
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 17,6 / 14,0
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Yanmar dizel motor, lak hladan start i pri niskim temperaturama
(tajmer hladnog starta), elektronski regulisan MeccAlte alternator visokih performansi,ESE 45 YW-B agregat za građevinarstvo
bez četkica, izuzetno stabilan izlazni napon.
 
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 46,0 / 36,8
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati
godišnje pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~:  42,0 / 33,6
Alternator: MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni
Aktuelan proizvod
Osnovne karakteristike: Yanmar dizel motor, lak hladan start i pri niskim temperaturama
(tajmer hladnog starta), elektronski regulisan MeccAlte alternator visokih performansi, ESE 30 YW-B agregat za građevinarstvo
bez četkica, izuzetno stabilan izlazni napon.
 
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 32,5 / 26,0
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 30,5 / 24,4
Alternator:  MeccAlte
Tip alternatora: Sinhroni