Karađorđeva 71 +381 11 2631 888 +381 64 82 555 86 salon2@centars.rs Pon.-Pet. 09-17 Sub. 09-14

Kod proizvoda: 112023 (112024)ESE 1006 DBS-GT (ES) agregat

Aktuelan proizvod (ES-ELEKTROSTART)

Briggs & Stratton motor, merač nivoa goriva, automatsko isključivanje u slučaju niskog nivoa ulja, zaštita od reopterećenja generatora, merač broja radnih sati, veliki rezervoar za dužu autonomiju, preklopne ručice, kompaund regulator visokog napona 400V, generator sa malom devijacijom napona (akumulator za startovanje).

Tip alternatora: Sinhroni

Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 11,0 / 8,8
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje
pri promenljivom opterećenju, u skladu sa ISO 8528-1 kVA/kW 3~: 10,0 / 8,0
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 1~: 6,6 / 5,9
Prime snaga [PRP] kVA/kW 1~: 6,0 / 5,4

ESE 1206 DHS-GT ES

Kod proizvoda: 112022

Aktuelan proizvod

HONDA OHV motor, automatsko isključivanje pri niskom nivou ulja, zaštita od preopterećenja alternatora, merač radnih sati, akumulator za startovanje 12V, Optički pokazivač nivoa goriva, Preklopne ručice, Compound regulacija alternatora pri at 400V, Alternator sa uređajem male devijacije napona.

ESE406Kod proizvoda: 230011

Aktuelan proizvod

HONDA OHV motor, automatsko isključivanje u slučaju niskog nivoa ulja, zaštita od preopterećenja generatora, preklopne ručice, veliki rezervoar za veću autonomiju, nizak nivo izobličenja napona, stabilan izlazni napon.

Tip alternatora: Sinhroni
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 1~: 5,1 / 4,6
Prime snaga [PRP] - kVA/kW 1~: 4,2 / 3,9
Nominalni napon 1~: 230 V 1~
Nominalna jačina struje 1~: 18,3 A 1~

Endress ESE1506Kod proizvoda: 230031

Aktuelan proizvod 

HONDA OHV motor, akumulator 12V, veliki rezervoar za dužu autonomiju, Optički pokazivač nivoa goriva, automatsko isključivanje pri niskom nivou ulja, zaštita od preopterećenja alternatora, Compound regulacija alternatora pri at 400V, Alternator sa uređajem male devijacije napona.

Faktor snage cos f: 0,8 / 0,9
Frekvencija: 50 Hz
Klasa zaštite: IP23
Nominalna jačina struje 1~: 16,0 A 1~
Nominalna jačina struje 3~: 19,0 A 3~
Nominalni napon 1~: 230 V 1~

ESE506 benzinski generatori za struju

Kod proizvoda: 112304

Aktuelan proizvod

HONDA OHV motor, merač nivoa goriva, automatsko isključivanje u slučaju niskog nivoa ulja, zaštita od preopterećenja generatora, veliki rezervoar za dužu autonomiju, preklopne ručice, kompaund regulator visokog napona 400V, generator sa malom devijacijom napona.

Tip alternatora: Sinhroni

ese2006dbs-gt es

Kod proizvoda: 230033

Aktuelan proizvod

Osnovne karakteristike: Briggs&Stratton motor, akumulator 12V, veliki rezervoar za dužu autonomiju, Optički pokazivač nivoa goriva, automatsko isključivanje pri niskom nivou ulja, zaštita od preopterećenja alternatora, Compound regulacija alternatora pri at 400V, Alternator sa uređajem male devijacije napona, Voltmetar

Tip alternatora: Sinhroni

Endress ESE606Kod proizvoda: 112305

Aktuelan proizvod

HONDA OHV motor, merač nivoa goriva, automatsko isključivanje u slučaju niskog nivoa ulja, zaštita od preopterećenja generatora, veliki rezervoar za dužu autonomiju, preklopne ručice za nošenje, regulator visokog napona 400V, generator sa malom devijacijom napona.

Tip alternatora : Sinhroni
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 3~: 8,3 / 6,6
Prime snaga [PRP] - snaga koja je dostupna za neograničen broj radnih sati godišnje

ESE206 benzinski generator za struju

Kod proizvoda: 112300
Aktuelan proizvod

HONDA OHV motor, merač nivoagoriva, automatsko isključivanje u slučaju niskog nivoa ulja, zaštita od preopterećenja generatora, veliki rezervoar za veću autonomiju, preklopne ručke.

Tip alternatora: Sinhroni
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 1~: 2,9 / 2,6
Prime snaga [PRP] - kVA/kW 1~: 2,5 / 2,2
Nominalni napon 1~: 230 V 1~

ese606hs-gt

Kod proizvoda: 112303

Aktuelan proizvod

HONDA OHV motor, merač nivoa goriva, automatsko isključivanje u slučaju niskog nivoa ulja, zaštita od preopterećenja generatora, veliki rezervoar - veća autonomija, mala devijacija napona, stabilan napon.

Tip alternatora: Sinhroni
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW: 7,2 / 6,4
Prime snaga [PRP] kVA/kW: 6,0 / 5,5
Nominalni napon 1~: 230 V 1~

ese306

Kod proizvoda: 230011

Aktuelan proizvod

HONDA OHV motor, automatsko isključivanje u slučaju niskog nivoa ulja, zaštita od preopterećenja generatora, preklopne ručice, veliki rezervoar za veću autonomiju, nizak nivo izobličenja napona, stabilan izlazni napon.

Tip alternatora: Sinhroni
Maksimalna izlazna snaga [LTP] kVA/kW 1~: 3,4 / 3,1
Prime snaga [PRP] - kVA/kW 1~: 2,9 / 2,6
Nominalni napon 1~: 230 V 1~